Giáo án Bước lên xuống bục cao, chạy đổi hướng theo đường dích dắc

GIÁO ÁN

Lĩnh vực: Phát triển thể chất

Hoạt động: Thể dục

VĐCB: Bước lên xuống bục cao, chạy đổi hướng  theo đường dích dắc.

Thời gian: 20 – 25 phút

I. Mục đích yêu cầu:

1. Kiến thức:

– Trẻ nhớ tên vận động

– Trẻ biết bước lên, xuống bục cao, chạy đổi hướng theo đường dích dắc.

2. Kỹ năng:

–  Trẻ biết bước từng chân lên bục cao, bước từng chân xuống bục cao, tiếp đất bằng hai nửa bàn chân trên sau đó đặt cả bàn chân xuống. Biết chạy theo đường dích dắc.

– Rèn luyện tố chất giữ thăng bằng, sự khéo léo, sức mạnh, sức bền của cơ thể.

3. Thái độ:

 – Trẻ hứng thú, mạnh dạn, tự tin khi tham gia các hoạt động

– Giáo dục trẻ biết ngoan ngoãn, lễ phép và nghe lời cô giáo

II. Chuẩn bị:

– Đồ dùng của cô và trẻ:

Xắc xô, Đường dích dắc,bục cao 30 cm.

– NDTT: Âm nhạc

– TTHĐ: Trẻ hoạt động sân tập bằng phẳng

Giáo án Bước lên xuống bục cao, chạy đổi hướng theo đường dích dắc

III. Tiến hành:

Hoạt động của côHoạt động của trẻ
1. Khởi động:
 Để bắt đầu vào giờ thể dục cô và các con cùng khởi động thật nhịp nhàng nào.
– Cho trẻ đi thường 2m – đi kiễng chân 2m, đi thường 2m, đi bằng gót chân 2m, đi thường 2m, chạy chậm 2m, chạy nhanh 2m, chạy chậm 2m, đi thường 2m, về hàng dọc theo tổ.
– Cho trẻ quay sang phải hoặc sang trái dãn cách đều tập bài tập phát triển chung.
2. Trọng động:
a. Bài tập phát triển chung:
– Tay: Hai tay đưa lên cao, ra phía trước, dang ngang.
(3lx4n)
– Chân: Đứng, một chân nâng cao (3lx4n)
– Bụng: Đứng cúi người về phía trước (2lx4n)
– Bật : Tại chỗ (2lx4n)
b. Vận động cơ bản: “Bước lên xuống bục cao, chạy đổi hướng theo đường dích dắc.”
Cô giới thiệu tên vận động.
– Để thực hiện được vận động này các con chú ý cô làm mẫu nhé.
– Lần 1: Không phân tích. Cô hỏi trẻ tên bài tập.
– Lần 2: Kết hợp phân tích:
TTCB: Cô đi đến vạch chuẩn đứng tự nhiên, hai tay chống hông khi có hiệu lệnh “Bước” cô bước một chân lên bục, sau đó cô bước tiếp chân còn lại lên, sau đó cô tiếp tục bước một chân xuống trước rồi đến chân còn lại. Tiếp đất bằng nửa bàn chân trên sau đó hạ cả bàn chân xuống. Cô đi đến đứng trước vạch chuẩn của đường dích dắc: Khi có hiệu lệnh “Chạy” cô chạy trong đường dích dắc, cô chạy khéo léo sao cho không dẫm vào vạch. Chạy hết đoạn đường dích dắc, cô dừng lại và đi nhẹ nhàng về cuối hàng..
– Cô thực hiện nhấn mạnh động tác.
* Trẻ thực hiện:
Trẻ đứng 2 hàng để thực hiện:
– Lần 1: 2 trẻ/lượt
– Lần 2: Lần lượt trẻ 2 hàng tập.
-Động viên khuyến khích trẻ thực hiện tốt.
*Củng cố – Giáo dục: Cô hỏi lại trẻ tên vận động?
– Giáo dục trẻ ngoan tích cực tham gia tập luyện để có sức khỏe tốt để học tập và vui chơi.
3. Hồi tĩnh:
– Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng kết thúc tiết học


– Trẻ đi thành vòng tròn kết hợp các kiểu đi.

– Trẻ tập
-Trẻ nghe


-Trẻ quan sát

-Trẻ quan sát và lắng nghe– Trẻ thực hiện
– Trẻ trả lời

-Trẻ đi và hít thở sâu

Leave a Comment