Giáo án dự thi cấp huyện Tìm hiểu về Tết Nguyên Đán

Mục Lục Bài Viết  I. Mục đích yêu cầu: 1.Kiến thức: – Trẻ biết được ý nghĩa của ngày Tết nguyên đán. – Trẻ biết tết nguyên đán là tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam – Biết một số phong tục có trong ngày tết cổ truyền của người Việt Nam, biết không khí tết … Read more

Giáo án phát triển nhận thức chủ đề Nhận biết con vịt

 GIÁO ÁN THAO GIẢNG Lĩnh vực: Phát triển nhận thức Tên bài dạy: Nhận biết con vịt Lứa tuổi: 24-36 tháng Thời gian: 10-15 phút Số lượng: 12-15 trẻ Mục Lục Bài Viết I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 1. Kiến thức: – Trẻ biết và gọi đúng tên con vịt 2. Kỹ năng: – … Read more

Giáo án lĩnh vực phát triển nhận thức Đề tài: Xe đạp

GIÁO ÁN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC Hoạt động: Nhận biết Đề tài:  Xe đạp Độ tuổi: 24-36 tháng- Lớp D1 Thời gian: 18-20 phút Số lượng trẻ: 16-18 trẻ I. Mục đích – yêu cầu. 1. Kiến thức – Trẻ biết tên gọi xe đạp – Biết đặc điểm nổi bật, cấu tạo … Read more

Hoạt động âm nhạc Đề tài: NDTT: Làm quen với nhạc cụ trống

GIÁO ÁN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC Đề tài: NDTT:  “Làm quen với nhạc cụ trống” NDKH: Nghe hát “Ngày xuân long phụng xum vầy” Lứa tuổi: 24-36 tháng tuổi Số lượng: 12 – 15trẻ Thời gian: 15 – 20 phút Mục Lục Bài Viết I. Mục đích –  yêu … Read more

Đề tài: NDTT: Làm quen với nhạc cụ quả trứng gỗ (Egg shaker)

GIÁO ÁN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC Đề tài: NDTT: Làm quen với nhạc cụ quả trứng gỗ (Egg shaker) NDKH: NH: Khu rừng và những người bạn Lứa tuổi:  Nhà trẻ 24 – 36 tháng tuổi Số lượng: 12 – 14 trẻ Thời gian: 15- 20 phút Mục Lục … Read more

Kế hoạch trò chuyện sáng với trẻ mầm non giao lưu kết nối

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRÒ CHUYỆN SÁNG Tên hoạt động học Mục đích- Yêu cầu Chuẩn bị Cách tiến hành Trò chuyện sáng * Kiến thức:– Trẻ biết các thành viên trong gia đình.– Trẻ biết được thông điệp mà cô truyền tải đến trẻ.* Kỹ năng:-Bước đầu trẻ hiểu kết nối giữa các bạn … Read more

Giáo án tạo hình Đề tài: Trang trí bưu thiếp tặng cô

GIÁO ÁN TẠO HÌNH Đề tài: Trang trí bưu thiếp tặng cô Lứa tuổi: Nhà trẻ Số trẻ: 12-15 trẻ Thời gian: 15-17 phút Mục Lục Bài Viết I- Mục đích -yêu cầu: 1. Kiến thức:  – Trẻ biết tên bài “ Trang trí bưu thiếp tặng cô”.  – Trẻ biết vị trí cần dán.  -Trẻ … Read more

Giáo án làm quen với văn học Đề tài: Truyện “Thỏ con không vâng lời”

GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG CHO TRẺ LÀM QUEN VĂN HỌC Đề tài: Truyện“Thỏ con không vâng lời” Loại tiết: Trẻ chưa biết  Đối tượng : Trẻ 24- 36 tháng tuổi Số lượng : 15 trẻ Thời gian : 15 – 20 phút I. Mục đích yêu cầu: 1. Kiến thức: – Trẻ biết tên truyện, tên các nhân vật … Read more