Giáo án chủ đề nước và hiện tượng tự nhiên 4-5 tuổi

GIÁO ÁN THAM DỰ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TỈNH  BẬC HỌC MẦM NON Lĩnh vực phát triển nhận thức (KPKH)  Đề tài: Tìm hiểu về gió  Chủ đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên  Đối tượng dạy: Trẻ Mẫu giáo 4-5 tuổi  Thời gian dạy: 25 – 30 phút  Ngày soạn:  … Read more

Giáo án STEAM: Dự án gió và chóng chóng

Tên hoạt động học: STEAM: Dự án gió và chóng chóng. Thuộc lĩnh vực phát triển nhận thức – thẩm mĩ. S – Khoa học: Trẻ biết gió là tài nguyên thiên nhiên, đặc điểm của gió: Không màu, không mùi, không vị, không hình dạng, biết một số âm thanh của gió. Trẻ biết … Read more