Giáo án stem mầm non – Đề tài: Em yêu cây xanh

Giáo án stem mầm non – Đề tài: Em yêu cây xanh

Giáo án stem mầm non - Đề tài: Em yêu cây xanh

Mục Lục Bài Viết

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Kiến thức: Trẻ gọi tên, mô tả được một số đặc điểm, các bộ phận của cây xanh.

2. Kỹ năng: Phát triển kỹ năng quan sát, lắp ráp được mô hình cây xanh.

3. Thái độ:

– Bé biết chăm sóc, bảo vệ cây xanh.

– Trẻ nhiệt tình, năng động trong quá trính lắp ráp mô hình.

II. Tổ chức hoạt động:

Hoạt động 1: Trò chuyện về cây xanh

Hoạt động 2: Trò chơi “Ai nhanh hơn?”

Hoạt động 3: Vẽ cây xanh

Hoạt động 4: Lắp ráp cây xanh

Tải giáo án stem mầm non

Leave a Comment