Giáo án chương trình đổi mới Đề Tài :Xếp sát cạnh Chủ đề:Các lọai xe.Nhóm lớp:16-18 tháng

giao an nha tre 18-24 thang, giáo án nhà trẻ 12-18 tháng, giáo án nhà trẻ 18 24 tháng tuổi, giao an am nhac nha tre 18-24 thang, giao an nha tre 18-24 thang chu de truong mam non, giao an nha tre 18 24 thang chu de gia dinh, ke hoach nha tre 18-24 thang, giáo án giáo dục thể chất 18-24 tháng,

GIÁO ÁN
Chủ đề: CÁC LOẠI XE.

Hoạt động chính: HĐĐV: Xếp sát cạnh.
Hoạt động kết hợp: Thể dục: bước qua vật cản.

     I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

– Rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay, biết phối hợp hoạt động mắt và tay.
– Rèn cho cháu kỹ năng xếp sát cạnh.
– Các cháu biết chơi xếp qua vật cản.
– Cháu biết chơi lăn các đồ chơi mầm non, chơi cùng nhau.

II.CHUẨN BỊ:

– Lon sữa to có nắp đậy.
            – Hình vẽ phương tiện giao thông.
            – Gỗ xếp hình.

 Giáo án chương trình đổi mới Đề Tài :Xếp sát cạnh Chủ đề:Các lọai xe.Nhóm lớp:16-18 tháng


III.HOẠT ĐỘNG GỢI Ý:

Hoạt động của côHoạt động của cháu
Hoạt động 1:– Hát bài:” lại đây với cô”.- Cô giới thiệu gỗ xếp hình, cô xếp thành tàu hỏa cho cháu xem, và hướng dẫn cách cháu xếp.- Cô cho cháu chơi xếp tàu hỏa.- Cháu đẩy cho tàu chạy và đọc thơ” Con tàu”, cho tàu vào ga.

* Hoạt động 2:– Cô thưởng cho cháu hộp quà, cháu mở quà ra xem và mỗi cháu chọn một nắp sữa, cháu xem hình bên trong nắp sữa và gọi tên phương tiện giao thông trong hình.- Cô cho cháu chơi với nắp sữa: Cóc che dù, quay – lăn nắp sữa.- Cháu chơi xếp sát cạnh nhau thành đường đi, Sau đó cháu chơi bước qua vật cản.- Cô cho cháu đậy nắp sữa vào lon sữa, chơi đánh trống, sau đó chơi lăn lon sữa cùng nhau.* Hoạt động 3:- Cháu xếp các lon sữa sát cạnh nhau thành đoàn tàu và ngồi lên tàu.   Kết thúc: Cháu chơi lái tàu đi chơi.
–       Cháu hát cùng cô.-       Cháu xem cô xếp hình.-       Cháu xếp tàu hỏa.-       Cháu đọc thơ.-       Cháu xem hình và đọc tên.-       Cháu chơi cùng nhau.-  Cháu xếp sát cạnh.-  Cháu chơi bước qua vật cản.-       Cháu đậy nắp hộp.-       Cháu chơi lăn.-       Cháu xếp sát cạnh.-       Cháu chơi cùng cô.

Xem thêm: Giáo án mầm non Hoạt động với đồ vật: Bé khám phá hộp giấy

Leave a Comment