Giáo án chương trình đổi mới Đề tài: Chơi với đồ chơi dạng hình khối

Giáo án chương trình đổi mới Đề tài: Chơi với đồ chơi dạng hình khối. (Nhóm lớp:Cơm thường)

CHƠI VỚI ĐỒ CHƠI DẠNG HÌNH KHỐI
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

*Kiến thức: Biết tên những đồ chơi trẻ em có dạng hình khối.
                       Qua đồ chơi trẻ biết xếp chồng lên nhau.

*Kỹ năng:
             Ôn kỹ năng cầm:Kỹ năng bưng bê, lăn
                                        Kỹ năng xếp chồng
→ Qua nhiều nguyên vật liệu
     *Giáo dục trẻ khi chơi biết nhường nhịn bạn, khong tranh dành đồ chơi của bạn.

>>>  Đề tài: Ai khéo thế. Chủ điểm: Nghề nghiệp- Nhóm lớp:Nhà trẻ 

II.CHUẨN BỊ:

    Thùng cacton
    Lon sữa lớn
    Hình khối đồ chơi mầm non
    Khối đồ chơi bằng mouse dẻo.

Giáo án chương trình đổi mới Đề tài: Chơi với đồ chơi dạng hình khối

III.TIẾN HÀNH:

Hoạt động 1: Đồ chơi mầm non có dạng hình khối chữ nhật-vuông(mouse bọc nilon màu)
Trò chơi:Cây gì cao? → Tạo tình huống làm đổ sọt đồ chơi có dạng hình khối.
               Trẻ nhặt đồ chơi lên:đập, ngồi lên,nhún nhẩy, đẩy…
→Cô hướng dẫn cho trẻ xếp chồng cao làm tường chắn cho nhà bạn.

Hoạt động 2: Chơi với đồ chơi  mầm non có dạng hình khối.(Lon sữ lớn)
Trò chơi: Trời mưa.
→ Tạo tình huống đẩy thùng ra lắc nghe âm thanh, tiếng kêu và đoán xem “có cái gì  trong thùng”
 Đổ thùng ra trẻ nhặt lon sữa và chơi với chúng
     Lăn
     Đẩy
     Bò theo lon sữa
Xếp chông lon làm cột → Cô hướng dẫn trẻ bò, đi dzíc dzắc quanh cột lon sữa.

.Hoạt động 3: Chơi với đồ chơi mầm non có dạng hình khối vuông-tam giác nhỏ (hạt xí ngầu)
   Trẻ xếp chồng (Có thể đặt khối tam giác lên khối vuông tạo thành ngôi nhà)
    Hướng dẫn trẻ vào các góc chơi.

IV.KẾT THÚC:

Leave a Comment