Giáo án tổ chức hoạt đông chơi ở các góc chủ đề gia đình 3-4 tuổi

GIÁO ÁN THI GVG CẤP TRƯỜNG

ĐỀ TÀI: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHƠI Ở CÁC GÓC

Chủ đề: Gia đình

Đối tượng: Trẻ 3 – 4 tuổi

Thời gian: 30 – 35 phút

Họ và tên giáo viên:

Ngày dạy:

Mục Lục Bài Viết

I. DỰ KIẾN CÁC GÓC CHƠI:

– Góc đóng vai: Trò chơi Bế em, nấu ăn, chơi bán hàng….

– Góc xây dựng, lắp ghép:  Xếp vườn rau, vườn hoa, lắp ghép nhà….

– Góc tạo hình: In màu, vẽ, xé dán, nặn quà tặng người thân.

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1566296674476914&output=html&h=280&adk=1427823769&adf=3200946698&pi=t.aa~a.2437335027~i.12~rp.4&w=1052&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1708807500&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=8078500320&ad_type=text_image&format=1052×280&url=https%3A%2F%2Fwww.blogmamnon.top%2F2023%2F01%2Fgiao-to-chuc-hoat-ong-choi-o-cac-goc.html&host=ca-host-pub-1556223355139109&fwr=0&pra=3&rh=200&rw=1052&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&uach=WyJtYWNPUyIsIjE0LjQuMCIsIng4NiIsIiIsIjEyMi4wLjIzNjUuNTIiLG51bGwsMCxudWxsLCI2NCIsW1siQ2hyb21pdW0iLCIxMjIuMC42MjYxLjcwIl0sWyJOb3QoQTpCcmFuZCIsIjI0LjAuMC4wIl0sWyJNaWNyb3NvZnQgRWRnZSIsIjEyMi4wLjIzNjUuNTIiXV0sMF0.&dt=1708830654076&bpp=3&bdt=456&idt=3&shv=r20240221&mjsv=m202402200101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Ded947b99862f4365%3AT%3D1708608833%3ART%3D1708833784%3AS%3DALNI_Ma-Os7NKKSwlxqJDjfZLrFb0K_0ug&gpic=UID%3D00000d0df5d2908b%3AT%3D1708608833%3ART%3D1708833784%3AS%3DALNI_MbVEFy8g1NSYcfS0gHU9DnjelzIlQ&eo_id_str=ID%3D85fd16a253217109%3AT%3D1708608833%3ART%3D1708833784%3AS%3DAA-AfjbanOxSXDBsGurkzgBGQrv2&prev_fmts=0x0%2C1200x280%2C1744x967%2C1177x280%2C300x600&nras=3&correlator=5654486866671&frm=20&pv=1&ga_vid=275151802.1708608833&ga_sid=1708830653&ga_hid=2006835455&ga_fc=1&ga_cid=960000861.1708608833&u_tz=420&u_his=1&u_h=1120&u_w=1792&u_ah=1049&u_aw=1792&u_cd=24&u_sd=2&dmc=8&adx=172&ady=1190&biw=1725&bih=967&scr_x=0&scr_y=0&eid=44759876%2C44759927%2C44759837%2C31081317%2C44795921%2C95325067%2C31081330%2C95320377%2C95321865%2C95324154%2C95324161%2C21065725&oid=2&pvsid=1073984225450006&tmod=1615653008&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Fwww.blogmamnon.top%2Fsearch%2Flabel%2Fgi%25C3%25A1o%2520%25C3%25A1n%2520m%25E1%25BA%25A7m%2520non%25203%2520tu%25E1%25BB%2595i&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1792%2C25%2C0%2C0%2C1744%2C967&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&bz=0&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&ifi=8&uci=a!8&btvi=2&fsb=1&dtd=M

– Góc học tập: Xâu vòng, ghép đôi, Xếp hình bằng hột hạt-sỏi…,..

II. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Kiến thức:

– Trẻ biết thỏa thuận trò chơi, nhận vai chơi, biết chơi theo nhóm nhỏ.

– Trẻ biết thể hiện 1 số hành động chơi phù hợp với vai chơi, trò chơi.

2. Kỹ năng:

– Trẻ biết sử dụng các đồ dùng đồ chơi mầm non đúng cách.

– Phát triển kỹ năng giao tiếp; kỹ năng vận động tinh cho trẻ như: sự khéo léo của đôi bàn tay, ngón tay; khả năng quan sát, tưởng tượng ghi nhớ có chủ định;

3. Thái độ:

– Trẻ biết kính trọng, yêu mến, lễ phép với người thân trong gia đình, họ hàng.

– Giáo dục trẻ biết chia sẻ, đoàn kết với nhau trong khi chơi, biết bảo vệ giữ gìn đồ dùng đồ chơi, cất đồ dùng đồ chơi mầm non gọn gàng đúng nơi quy định sau khi chơi.

III. CHUẨN BỊ:

– Bố trí, kê, sắp xếp các góc chơi phù hợp, thuận tiện.

– Tâm thế cô và trẻ vui vẻ, thoải mái.

– 1 số bài hát, đồng dao về chủ đề.

– Đồ dùng, đồ chơi, trang phục của các góc chơi.

Góc đóng vai: Búp bê, Bộ đồ chơi nấu ăn, Các loại rau, củ, thực phẩm trẻ chơi bán hàng

Góc xây dựng – lắp ghép: Gạch xây dựng, bộ lắp ghép đề ghép nhà, bọ nắp nút để xếp hàng dào, các loại hoa, rau củ,.…

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1566296674476914&output=html&h=90&adk=3059864280&adf=2678567632&pi=t.aa~a.2437335027~i.30~rp.4&w=1052&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1708807500&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=8078500320&ad_type=text_image&format=1052×90&url=https%3A%2F%2Fwww.blogmamnon.top%2F2023%2F01%2Fgiao-to-chuc-hoat-ong-choi-o-cac-goc.html&host=ca-host-pub-1556223355139109&fwr=0&pra=3&rh=200&rw=1052&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&uach=WyJtYWNPUyIsIjE0LjQuMCIsIng4NiIsIiIsIjEyMi4wLjIzNjUuNTIiLG51bGwsMCxudWxsLCI2NCIsW1siQ2hyb21pdW0iLCIxMjIuMC42MjYxLjcwIl0sWyJOb3QoQTpCcmFuZCIsIjI0LjAuMC4wIl0sWyJNaWNyb3NvZnQgRWRnZSIsIjEyMi4wLjIzNjUuNTIiXV0sMF0.&dt=1708830654092&bpp=5&bdt=472&idt=6&shv=r20240221&mjsv=m202402200101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Ded947b99862f4365%3AT%3D1708608833%3ART%3D1708833784%3AS%3DALNI_Ma-Os7NKKSwlxqJDjfZLrFb0K_0ug&gpic=UID%3D00000d0df5d2908b%3AT%3D1708608833%3ART%3D1708833784%3AS%3DALNI_MbVEFy8g1NSYcfS0gHU9DnjelzIlQ&eo_id_str=ID%3D85fd16a253217109%3AT%3D1708608833%3ART%3D1708833784%3AS%3DAA-AfjbanOxSXDBsGurkzgBGQrv2&prev_fmts=0x0%2C1200x280%2C1744x967%2C1177x280%2C300x600%2C1052x280&nras=4&correlator=5654486866671&frm=20&pv=1&ga_vid=275151802.1708608833&ga_sid=1708830653&ga_hid=2006835455&ga_fc=1&ga_cid=960000861.1708608833&u_tz=420&u_his=1&u_h=1120&u_w=1792&u_ah=1049&u_aw=1792&u_cd=24&u_sd=2&dmc=8&adx=172&ady=2364&biw=1725&bih=967&scr_x=0&scr_y=0&eid=44759876%2C44759927%2C44759837%2C31081317%2C44795921%2C95325067%2C31081330%2C95320377%2C95321865%2C95324154%2C95324161%2C21065725&oid=2&pvsid=1073984225450006&tmod=1615653008&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Fwww.blogmamnon.top%2Fsearch%2Flabel%2Fgi%25C3%25A1o%2520%25C3%25A1n%2520m%25E1%25BA%25A7m%2520non%25203%2520tu%25E1%25BB%2595i&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1792%2C25%2C0%2C0%2C1744%2C967&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&bz=0&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&ifi=9&uci=a!9&btvi=3&fsb=1&dtd=M

Góc tạo hình: giấy màu, giấy gam, hồ dán, màu nước, bút màu,…

Góc học tập: Một số các loại hột hạt, sỏi, nắp trai, tranh ảnh chủ đề, áo có cúc, lỗ, dây…

Giáo án tổ chức hoạt đông chơi ở các góc chủ đề gia đình 3-4 tuổi

IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:

Hoạt động của côHĐ của trẻ
* Hoạt động 1. Ổn định, gây hứng thú:
– Cô tập trung trẻ, giới thiệu Cô giáo đến thăm lớp.
– Cho trẻ hát bài hát “Cả nhà thương nhau” tặng các cô.

– Chúng mình vừa hát bài hát nhắc đến ai?

– Mọi người đối với nhau ntn?
=> Đúng rồi đấy, Bài hát nhắc tới những người thân yêu trong một gia đình. có ba, có mẹ và các con. Mọi người rất là thương yêu nhau đấy. các con nhớ hãy luôn yêu thương, quan tâm và giúp đỡ mọi người trong gia đình của chúng mình nhé!
– Để giúp các con có thêm hiểu biết, và được trải nghiệm về cuộc sống ý nghĩa này. Hôm nay, cô sẽ tổ chức cho các con buổi chơi hoạt động góc với chủ đề “Gia đình”.
* Hoạt động 2. Nội dung chính:
1. Thoả thuận trước khi chơi:
– Các con suy nghĩ xem hôm nay chúng mình sẽ chơi những góc chơi nào?
( Cho 3 – 4 trẻ chọn góc chơi )
=> Lớp mình có rất nhiều các góc chơi khác nhau, nhưng theo ý kiến của các bạn, hôm nay chúng mình sẽ chơi ở góc đóng vai, góc xây dựng, góc tạo hình, và góc học tập. Còn góc khác hôm sau cô cháu mình sẽ chơi nhé.
– Góc đóng vai cô có gì nào?
+ Bạn nào thích chơi ở góc đóng vai?
+ Các con định chơi trò chơi gì?
+ Bạn nào muốn chơi cùng bạn?
+ Vậy tý các bạn cùng nhau về chơi ở góc ở góc đóng vai nhé.
– Bạn nào thích chơi ở góc xây dựng- lắp ghép? ( Đọc tên trẻ chơi)
+ Vậy tí nữa các bạn xây dựng sẽ cùng trổ tài nhé.
+ Ai thích chơi góc học tập?
– Con sẽ rủ bạn nào chơi cùng?
+ Bạn nào thích chơi ở góc tạo hình?
– Để buổi chơi vui vẻ khi về góc chơi chúng mình sẽ chơi như thế nào? Khi chơi xong các con phải làm gì?
=> Đúng vậy các con chơi ngoan, đoàn kết, không tranh giành quăng ném đồ chơi, Sau khi chơi xong hãy cất đồ dùng đồ chơi gọn gàng đúng nơi quy định các con nhớ chưa.

– Hôm nay cô đã bổ sung rất nhiều đồ dùng, nguyên vật liệu cho các góc chơi rồi. Cô tin rằng, mỗi một góc chơi sẽ đem đến cho chúng mình những điều thú vị khác nhau đấy!
– Cô xin chúc tất cả các con có một buổi chơi thật là vui, thật là thú vị.
– Bây giờ xin mời các con hãy nhẹ nhàng đi về góc chơi mình thích nào.
– Cô quan sát điều tiết số lượng trẻ chơi ở các góc cho phù hợp.
* Góc đóng vai:
+ Bác nào sẽ là bác bán hàng vậy?
+ Ai sẽ là mẹ?
+ Ai sẽ là bố? Ai là con?
+ Hôm nay gia đình mình sẽ làm gì? …(Nấu cỗ)
=> Vậy bác bán hàng về bày hàng đi nào, bố mẹ cùng các con hãy chuẩn bị đồ dùng như xoong, chảo, bếp ga…. đề nấu cỗ nhé.
* Góc xây dựng – lắp ghép:
– Hôm nay các bác xây dựng sẽ làm gì?
– Các bác sẽ dùng gì để lắp ghép nhà. Bác nào lắp ghép nhà?
– Bác nào sẽ xây dựng vườn rau, vườn hoa….
– Vậy các bác hãy đi lấy đồ để xây dựng đi nào.
* Góc học tập:
+ Ở góc học tập này các bác còn thích chơi gì nữa?
+ Ở góc này các bạnchú ý nói nhỏ, và giữ gìn đồ dùng của mình nhé!
* Góc tạo hình:
+ Chúng mình hãy in hình, nặn, dán… tạo ra nhiều sản phẩm khác nhau nhé!.
2. Quá trình trẻ chơi:
Cô bao quát, nhập vai chơi cùng trẻ và gợi ý, xử lý các tình huống cùng trẻ.
*. Góc đóng vai:
– Cô nhập vai làm bạn chơi cùng trẻ:
+ Bác ơi, bác đang làm gì đấy?
+ Bác cho tôi làm nhân viên bán hàng cùng bác nhé.
+ Bác mời khách đến mua hàng đi nào, bác xem tôi mời khách đến mua hàng này.
+ Con của bác ngoan quá! Con tôi đang khóc đòi uống sữa, tôi phải đi pha sữa cho con tôi uống đây, bác cho tôi mượn cái khăn để tôi lau mồm cho cháu.
*. Góc xây dựng:
+ Bác đang xếp gạch làm gì vậy? Bác cho tôi xếp đường đi cùng với bác nhé. Theo tôi bác nên chồng thêm hàng hoa ở 2 bên đường cho đẹp này.
+ Theo bác chúng ta có thể trồng mấy cây hoa này ở đâu?
+ Vậy bác hãy tạo vườn hoa để trồng những cây hoa này vào nào?
*. Góc tạo hình:
+ Bác đang làm gì vậy?
+ Bác hãy phết ít hồ thôi để dán bức tranh không bị lem luốc nhé.
*. Góc học tập:
+ Bác đang làm gì?
+ Bác lấy gì để xếp vậy, bác xếp hình gì vậy?.
3. Nhận xét quá trình chơi:
(Trong quá trình chơi cô theo dõi chơi cùng trẻ khi trẻ đã có sản phẩm cô khéo léo nhận xét ở các góc chơi, cô động viên khuyến khích trẻ để trẻ chơi tích cực).
Cô đi đến từng góc chơi nhận xét:
– Góc tạo hình:
+ Bác đã in màu (dán) được những bức tranh đẹp quá.
+ Đây là bức tranh gì vậy?
+ Tý các bác hãy mang tranh về để tặng người thân của mình nhé
– Góc đóng vai
+ Hôm nay bác bán hàng bán có đắt hàng không? Bán được những thực phẩm nào?
+ Bác …..cho con ăn khéo quá, lau miệng cho con cũng sạch, giờ bác cho em bé đi ngủ thôi.
+ Bác …nấu bột cho con khéo quá không bị cháy nồi tý nào.
– Góc xây dựng:
+ Bác đã xếp được đường đi rất là đẹp.
+ Bác đã nắp ghép được những ngôi nhà 1 tầng, 2 tầng rất là khéo léo.
+ Bác … Chăm được vườn rau xanh và tươi tốt đấy.
*. Hoạt động 3: Kết thúc
– Giờ chơi của chúng ta đến đây là kết thúc cô mời các con lại đây với cô nào.
– Hôm nay các con chơi có vui không?
– Buổi chơi hôm nay cô thấy các con chơi rất vui vẻ đoàn kết, không tranh giành đồ chơi của nhau tạo ra những sản phẩm rất đẹp cô khen và yêu các con.
– Và cô còn rất nhiều những đồ chơi trong lớp mới chuẩn bị cho các con vào buổi chơi hôm sau đấy các con có thích không nào?Bây chúng mình cùng cô cất đồ chơi đúng nơi qui định nhé để giờ sau chúng ta lại được chơi vui vẻ nào
– Trẻ hát cùng cô
Nhắc đến bà, bố mẹ, anh, chị
– Trẻ trả lời
– Trẻ lắng nghe– Mời 3-4 trẻ nói ý định chơi của trẻ.


– Trẻ trả lời
– Trẻ chọn TC:

– Trẻ trả lời
– Trẻ trả lời– Trẻ lắng nghe
– Trẻ trả lời– Trẻ lắng nghe

– Trẻ trả lời– Trẻ trả lời

– Trẻ chơi
– Trẻ quan sát, lắng nghe


– Trẻ trả lời

– Trẻ trả lời

– Trẻ trả lời

– Trẻ lắng nghe– Trẻ trả lời
– Trẻ cất đồ chơi cùng cô

Xem thêm: Hoạt động GÓC chủ đề nhánh: Đồ dùng đồ chơi của bé

Leave a Comment