Giáo án phát triển ngôn ngữ nhà trẻ Đề tài:Những chú gà dễ thương

Phát triển Ngôn ngữ.

Đề tài:Những chú gà dễ thương.

Lứa tuổi:18-20 tháng.
I.Mục đích yêu cầu:
Kiến thức:
    Trẻ biết chỉ và gọi tên được gà trống, gà mái và gà con
    Trẻ biết tiếng kêu và biết vài đặc trưng của con gà.
Kỹ năng:
    Trẻ biết bắt chước động tác:gà đập cánh, gà gáy, gà mổ thóc.
Phát triển ngôn ngữ:
    Trẻ nói được một số từ, câu đơn giản “gà trống”, “ò ó o” “mào đỏ” “gà mái”, “cục  ta cục tác”,”gà con”, “chip chip”, “tốc tốc”…
Giáo dục:
    Gia đình nhà gà rất yêu thương nhau.

Giáo án phát triển ngôn ngữ nhà trẻ

II.Chuẩn bị:
*Nhạc: “Đàn gà trong sân”, “Đàn gà con”
*Tranh: Gà trống, gà mái, 4 con gà con.
*Gà bông:Gà trống, gà mái, gà con.

III.Tiến hành
*Hoạt động 1:
Cho trẻ đi nhún nhảy theo bài nhạc “Đàn gà trong sân”
Tạo tình huống “gà gáy” cho trẻ tìm và phát hiện xem tiếng gáy (dán ở kính)
    +Cô hỏi:  _Con gì đây?(gà trống)
                    _Gà trống ngáy  như thế  nào? (ò ó o….)
    +Cô cung cấp: _Trên đầu gà trống có “mào đỏ”
                    _Cô cho trẻ chơi chạy đuổi theo gà trống và gọi gà trống…
         Gà mái: Cũng xuất hiện trên kính tựa như gà trống.
    +Cô hỏi: _Con gì?
                   _…..Kêu như thế nào?
    +Cô cung cấp: _Gà thích ăn giun, ăn thóc.
*Trò chơi chuyển tiếp:
Cô cho trẻ bắt chước gà đập cánh, gà gáy, gà kêu, gà mổ thóc…

*Hoạt động 2:
   Cô cho phần đầu của gà trống nhô lên ụ rơm và cho trẻ đoán tên.
    Sau đó cô cho gà trống xuất hiện và khuyến khích trẻ gọi tên, bắt chước tiếng gà gáy…
    Gà mái cô cũng cho  xuất hiện tương tự như gà trống
    Sau cùng cô cho 9 chú gà con chui ra từ ụ rơm và cho trẻ bế gà con đi chơi.
    Cô khuyến khích cho trẻ gọi tên, chỉ, vuốt ve các chú gà…
    Trẻ bế gà đi chơi trên nền nhạc “Đàn gà con”.

IV.Kết thúc.

Leave a Comment