Giáo án chương trình đổi mới Tìm hiểu sự biến đổi màu

Hoạt động khám phá thử nghiệm.TÌM HIỂU SỰ BIẾN ĐỔI MÀU.

Yêu cầu:

    Trẻ biết được từ 2 hay 3 màu có thể pha được nhiều màu khác nhau, biết được độ đậm nhạt của màu.
    Trẻ biết được sự biến đổi nhiều  màu này được ứng dụng vào cuộc sống: Pha màu vẽ…(vẽ tranh,trang trí nhà cửa…, nhuộm vải).
    Trẻ thiết lập bảng và dung ký hiệu để ghi chép lại kết quả thử nghiệm

Chuẩn bị:

    Các loại màu vẽ,màu thực phẩm…
    Các loại vải,giấy màu từ báo…
Tiến hành:

Giáo án chương trình đổi mới Tìm hiểu sự biến đổi màu.

Hoạt động 1: Tạo tình huống:
    Các bạn xem hôm nay góc khoa học có gì mới?Con dự định sẽ làm gì với những loại màu này? Nó sẽ như thế nào? (Trẻ quan sát và trả lời theo suy nghĩ của mình)

Hoạt động 2: Trẻ thử nghiệm
    Trẻ tự lấy những vật dụng trong góc như:vải, giấy (các loại), màu thực phẩm, màu vẽ, ly nước, khăn khau tay…Trẻ làm theo yêu cầu của bạn hoặc tự mình làm thí nghiệm với 2 hay 3 màu theo bảng kết quả.

Ví dụ: Một giọt màu đỏ, 2 giọt màu xanh hòa lẫn thì ra màu gì…

Hoạt động 3: Đánh dấu kết quả thử nghiệm
    Có thể trẻ tìm màu của giấy các loại hay tìm màu vải giống màu trẻ pha, dán vào cột kết quả.
Hoạt động mở rộng:
    Trẻ dung màu đã pha nhuộm với vải trắng hay nhuộm màu cho hoa.
    Dùng màu trẻ làm từ củ,lá pha với bột, đúc khuôn làm bánh.

Xem thêm: Giáo án chương trình đổi mới thí nghiệm sự đổi màu của nước, giáo án sự đổi màu của nước, giáo án sự biến đổi màu của nước, giáo án sự đổi màu của hoa, giáo án thí nghiệm nước đổi màu, thí nghiệm sự đổi màu của hoa, giáo án thí nghiệm sự đổi màu của nước, giáo án thí nghiệm tan và không tan,

Leave a Comment